Nye tider for bygningers energiforbrug

Nye energirammer. En meget væsentlig forudsætning for, at bygge fremover, vil være overholdelse af en ramme for det beregnede energiforbrug

Rammen omfatter foruden opvarmning også eventuel køling, varmt brugsvand, energitab i kedler og varmtvands-systemer samt elforbrug til pumper, ventilatorer og belysning mm.

Der gives store frihedsgrader i valg af den energi-/totaløkonomiske optimale løsning fx. ved, at
inddrage solenergi som positiv parameter i
energirammen.